لاستيك تيوبلس وايمني آن

لاستيك تيوبلس وايمني آن  
لاستیك تیوبلس وایمنی آن
:


 

 

موردی كه برای خودرو شخصی اینجانب در خصوص مزیت های
لاستیكهای تیوبلس در مقایسه با لاستیكهای تیوپ دار اتفاق افتاد باعث انعکاس این
تجربه به سایر دوستان شد.

چند ماه قبل با خودرو شخصی خود در حركت بودم. احساس اینكه
یكی از چرخها كم باد است باعث توقف خودرو گردید.یكی از چرخهای جلو به شدت كم
باد شده بود بطوریكه گیج باد فشار را
15PSI نشان می داد.چرخ مذكور به دلیل اینكه قبلاٌ به دلیل
پنچری از د

لاستيك تيوبلس وايمني آن 
زمان و جدول امتحانات دی ماه 94  
برنامه امتحانات دیماه ( نوبت اول
) هنرستان دکتر جهانی بهارستان
سال
تحصیلی 95 -94دوم
برق ساختمان


دوم
ساختمان


دوم
کامپیوتر


دوم
مکانیک


تاریخ


روز
نهج البلاغه


نهج البلاغه


نهج البلاغه


نهج البلاغه


2/10/94


چهارشنبه
دین وزندگیدین وزندگی


دین وزندگی


دین وزندگی


9/10/94


چهار شنبه
زبان خارجهزبان خارجه


زبان خارجه


زبان خارجه


12/10/94


شنبه
زمان و جدول امتحانات دی ماه 94