کسب و کـــــار

کسب و کـــــار  
سلام....قطعا تا حالا اینم به فکر شما رسیده که چطوری میتونم تو اینترنت کسب درامد کنیم....خوب من به شماپاسخ میدم:
کسب درامد در اینترنت چیز چندان سختی نیست  و خیلیم راحته و امکان پذیره
البته در صورتی که شما یه سایت خوب وقابل اطمینان رو پیدا کنید
من به شما  سایت http://minikar.com/ رو پیشنهاد میکنم
این سایت به شما کمک میکنه که با انجام مینی کارهای مختلف درامد مناسبی 
داشته باشید.

کسب و کـــــار 
نادانی  
گرچـــه آتش هدیه ی اسکندر یونانـــــی است
هیزم این شعله ی پیشینه سوز، ایرانی است
در تماشاخانـــه ی تاریــــخ  تنهـــــا کـــــار  ما
واقعی ظاهر شدن در نقش یک قربانی است
تازگـــــی هــا  لهجـــــه ی  بغض  مرا  فهمیده اند
گرچه این خون گریه ها از دوره ی ساسانی است
کرم ابریشم به فرض از پیله بیرون زد چه سود
در تن پـروانـــــــه تـــا روز ابد زندانی است
دور باشم بی کسم، نزدیک باشم ناکسم!
شاعرم، تقدیر من چون ابر سرگردانی است
آدمی چـــون بـره ای

نادانی