این پست تنها یک آموزش مثل تمامی آموزش های سایت است و مسئولیت استفاده از آن به عهده خود شما خواهد بود و بازیکن آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال شکایات مدیران VPS های ایرانی نخواهد داشت.
برنامه MasterServer Attacker برنامه ای است که شما با استفاده از آن می توانید سرور لیست مستر سرور ها را بلاک کنید.
یعنی چی؟ یعنی این که سرور لیست آن مستر سرور بسته خواهد شد و سرور ها نمایش داده نمی شوند. سازنده این برنامه گروهی ناشناس به نام FMH Team است که خود را معرفی نکرده است و ای

برنامه MasterServerAttacker